Początki działalności CEM były ściśle związane z badaniami społecznymi. Pierwsze doświadczenia, na początku lat 90-tych XX w. zdobywaliśmy w kooperacji z zagranicznymi instytucjami, w tym jednostką badawczą Radia Wolna Europa, dla której prowadziliśmy sondaże społeczne w Polsce i z którą współpracowaliśmy przy opracowywaniu wyników badań prowadzonych przez zaprzyjaźnione instytucje w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledziliśmy przemiany społeczne w Polsce i badaliśmy opinie zarówno społeczeństwa w ogóle, jak i wyróżnionych kategorii społecznych. Na przykład cyklicznie prowadziliśmy badania opinii wśród elit i liderów społecznych.

 

Obecnie również w naszej działalności ważne miejsce obok badań marketingowych znajdują badania społeczne. Prowadzimy je dla instytucji publicznych, samorządów lokalnych, urzędów, instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych, uczelni, organizacji pozarządowych. Są to między innymi badania opinii publicznej, sondaże przedwyborcze, badania warunków życia i pracy. Wykonujemy także badania ewaluacyjne prowadzone w ramach realizacji projektów unijnych.

 

W skrócie nasza oferta badań społecznych obejmuje między innymi:

  1. Badania opinii publicznej (także badania mieszkańców gmin)
  2. Badania wyborcze
  3. Badania ewaluacyjne
  4. Badania rynku pracy
  5. Badania pracowników
  6. Badania uczniów i nauczycieli