Badania jakościowe mają zastosowanie głównie wówczas, gdy bardziej interesuje nas zrozumienie i pogłębienie wiedzy w jakimś szczególnym obszarze niż ilościowe określenie częstości czy zakresu występowania zjawiska.

 

Główne techniki badań jakościowych

Poniżej przedstawiamy główne techniki badań jakościowych. W praktyce możemy stosowane również inne techniki lub modyfikacje technik przedstawionych poniżej (np. diady).

 

Fokusy – FGI (Focus Group Interviews)

 

Wywiady grupowe prowadzone przez wykwalifikowanego moderatora w specjalnie przygotowanym studiu fokusowym. W dyskusji bierze zwykle udział 6-8 osób, dobranych wg specjalnego schematu rekrutacji. Studio fokusowe zwykle wyposażone jest w lustro weneckie, co umożliwia bezpośrednią obserwację przebiegu spotkania przez badaczy i klientów. Przebieg dyskusji jest nagrywany kamerą wideo, tak aby można było następnie poddać analizie wszystkie wypowiedzi i reakcje uczestników.

 

Wywiady pogłębione (IDI)

 

Indywidualne wywiady pogłębione, prowadzone najczęściej osobiście przez przeszkolonego ankietera lub moderatora. Stosowane częściej w badaniach ekspertów, mają na celu zebranie pogłębionej wiedzy w interesującym nas obszarze. Wykorzystywane często w charakterze eksploracyjnym przed zaprojektowaniem kwestionariusza badań ilościowych lub stosowane po badaniu ilościowym jako technika pomagająca zrozumieć wyniki takiego badania.

 

Bulletin Board

 

To rodzaj badań jakościowych prowadzonych przez internet. Polega na komunikowaniu się przez moderatora z kilkoma uczestnikami badania (lub także uczestników badania między sobą) poprzez platformę internetową, przypominającą forum internetowe. Uczestnicy badania dzielą się swoimi doświadczeniami lub spostrzeżeniami na określony temat, np. najpierw otrzymują zadanie oglądnięcia określonych programów telewizyjnych, po czym wyrażają swoje opinie na platformie na temat tych programów.

 

Badania etnograficzne

 

To podejście stosowane wówczas, gdy potrzeba szerszego wglądu w badane zjawiska. Badania etnograficzne mogą mieć charakter eksploracyjny, wyjaśniający lub opisowy. Za prowadzeniem tego typu badań stoi idea, że konsumenci (lub np. pracownicy) nie zawsze będą umieli lub chcieli wyartykułować swoje opinie, postawy czy potrzeby, a badacze przystępując do badania nie zawsze potrafią zadać wszystkie ważne pytania. Dlatego badacz udaje się do naturalnego środowiska, które go interesuje, celem prowadzenia obserwacji. W zależności od problematyki, może to być tylko względnie krótka obserwacja, np. dwugodzinna, w domu respondenta, np. celem obserwacji wszystkich czynności związanych z gotowaniem obiadu. Ale może to być także kilkudniowy pobyt badacza w domu respondenta i obserwacja wszystkich czynności wykonywanych w tym czasie oraz interakcji między domownikami. Badania etnograficzne można także prowadzić w środowisku pracy, np. celem obserwacji relacji pracowniczych, czy kanałów komunikacji.

 

 

Przykładowe sytuacje, w których wskazane jest zastosowanie badań jakościowych:

 • wprowadzanie nowego produktu na rynek (modyfikowanie i dostosowywanie cech fizycznych i użytkowych wprowadzanego produktu, opakowania, nazwy, wizerunku, produktu),
 • pozycjonowanie produktu (odkrywanie najbardziej efektywnego sposobu przekazania informacji na temat produktu lub usługi potencjalnym klientom),
 • badanie zwyczajów związanych z używaniem produktu (rozpoznanie zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów lub usług, poznanie motywów używania danej grupy produktów lub marki, poznanie potrzeb związanych z ta grupa produktów),
 • badanie postaw (poznanie opinii, odczuć i skojarzeń wywołanych przez badany produkt lub Koncepcję),
 • badanie przekazu reklamowego,
 • generowanie idei (kreowanie nowych pomysłów - grupy twórcze),
 • jako metoda wspomagająca badania ilościowe (ustalanie wytycznych do bada ilościowych, pogłębienie rozumienia wyników badań ilościowych).

 

 

Moderatorzy wywiadów grupowych

 

Moderatorzy CEM to wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wywiadów grupowych, także z niestandardowymi grupami respondentów, np. z dziećmi, przedstawicielami życia publicznego, osobami starszymi, lekarzami i biznesmenami.

 

 

Co oferujemy? 

 • profesjonalne przygotowanie scenariusza przebiegu dyskusji,
 • odpowiednie kryteria selekcyjne podczas doboru badanych osób,
 • odpowiednią rekrutację badanych osób,
 • profesjonalnych moderatorów,
 • dobrze przeszkolonych ankieterów rekrutujących uczestników grup fokusowych,
 • umiejętną interpretację rezultatów badań,
 • wysokiej jakości raporty.