prof. Jan Jerschina - Założyciel Instytutu CEM, obecnie konsultant

ukończył studia socjologiczne w UJ i studia podoktoranckie w Columbia University i University of Chicago w latach 1974-1975. Prowadził badania jako stypendysta Senior Fulbright pod kierunkiem prof. dra Jamesa Colemana, światowej sławy twórcy socjologii matematycznej i metodologa badań opinii i rynku. Odbył staż w największym amerykańskim ośrodku badania opinii publicznej National Opinion Research Center w Chicago. Pracował także pod kierunkiem prof. dra Haevighursta w City Council Research Center w Chicago. Habilitował się w 1978 r. Długoletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierował Zakładem Stosowanych Badań Społecznych w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Visiting professor w: Duke University; Oxford University, Uniwersytet w Norymberdze; Uniwersytet Katolicki w Mediolanie; Uniwersytet w Helsinkach. Nagrody międzynarodowe: nagroda Martina Bubera za organizację badań międzynarodowych i prace w dziedzinie metodologii badań. Liczne publikacje książkowe i artykuły. Wydawca serii książek Banki a gospodarka polska.

 

Elżbieta Lesińska Prezes zarządu 

obecnie współwłaścicielka Instytutu CEM. Ukończone magisterskie studia socjologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe pt. „Społeczeństwo informacyjne" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Długoletnie doświadczenie w badaniach marketingowych i społecznych, we wszystkich etapach ich prowadzenia, od konceptualizacji, poprzez realizację badania, analizę danych, po raportowanie.

 

Mariola Fulbiszewska Wiceprezes zarządu 

socjolożka, absolwentka UJ. Jedna z najbardziej doświadczonych badaczek rynku w CEM. Specjalistka w zakresie badań zadowolenia, zaufania i lojalności klientów oraz kierowaniu badaniami międzynarodowymi.

 

Łukasz Pytliński Wiceprezes zarządu 

socjolog, absolwent UJ. Specjalizuje się w badaniach klientów biznesowych. Długoletnie doświadczenie zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych oraz realizacji badań międzynarodowych.

 

Dominika Lalik-Budzewska Specjalista ds. badań jakościowych

socjolożka, absolwentka UJ. Specjalistka w badaniach ilościowych oraz jakościowych. W CEM pełni funkcję kierownika projektów, moderuje wywiady grupowe oraz indywidualne wywiady pogłębione, opracowuje raporty z badań jakościowych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu znakomicie sprawdza się w moderowaniu wywiadów z tzw. trudnymi respondentami (lekarzami, menedżerami) oraz osobami wymagającymi specjalnego podejścia (dziećmi, nastolatkami, pacjentami).

 

Alicja Sekuła - Kierownik projektów