Dysponujemy własnym studiem CATI zlokalizowanym w naszym biurze w centrum Krakowa. Studio wyposażone jest w nowoczesny system do zarządzania badaniami telefonicznymi. Wszystkie stanowiska mają szybkie połączenie z internetem, dlatego możemy również wykonywać badania na systemach klientów. Praca ankieterów telefonicznych jest w pełni nadzorowana. Istnieje również możliwość nagrywania wszystkich wywiadów.

 

Pracuje u nas doświadczony zespół ankieterów telefonicznych. Część ankieterów wyspecjalizowała się w wywiadach z wymagającymi respondentami lub w trudnej tematyce badawczej (wyższa kadra zarządzająca, przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze).

 

Dysponujemy ankieterami mówiącymi w obcych językach i możemy prowadzić wywiady telefoniczne w skali międzynarodowej. Mamy doświadczenie w wywiadach prowadzonych z Czechami, Słowakami, Węgrami. Przeprowadziliśmy także dużą liczbę wywiadów w języku angielskim, w tym z przedstawicielami kadry zarządzającej przedsiębiorstw.