Wywiady telefoniczne CATI (Computer Aided Telephone Interviews)

 

Badania telefoniczne wykonywane w studiu wyposażonym w specjalne stanowiska komputerowe i system sterowania prowadzeniem wywiadów. Dysponujemy studiem CATI w naszej krakowskiej siedzibie. Możemy prowadzić wywiady telefoniczne z respondentami w całej Polsce oraz wywiady międzynarodowe. Mamy przyznany przez OFBOR certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

 

Ankiety internetowe CAWI (Computer Aided Web Interviews)

 

Dysponujemy nowoczesnym systemem badań internetowych, który umożliwia nam prowadzenie szybkich i efektywnych kosztowo badań na dużych próbach. System ten daje możliwości elastycznego programowania nawet bardzo skomplikowanych kwestionariuszy z wieloma różnorodnymi typami pytań (tabele, suwaki, rankingi, dyferencjał semantyczny). Istnieje możliwość zamieszczania elementów multimedialnych w ankietach (zdjęcia, filmy, nagrania) i stosowania złożonych przejść między pytaniami. System obsługuje badania wielojęzyczne.

 

Wywiady osobiste PAPI (Paper and Pencil Interviews)

 

Wywiady prowadzone przez ankieterów, którzy wypełniają papierowe kwestionariusze. Badania takie mogą być prowadzone w domach respondentów, siedzibach przedsiębiorstw, w wynajętych salach (tzw. central location) lub na ulicy. Dobór szczegółowej techniki zawsze zależy od założeń badania.

 

Central location (in-hall test)

 

Badania wykorzystywane często do testowania produktów, projektów reklam, konceptów. Polegają za zaproszeniu respondentów do specjalnej sali, zlokalizowanej zwykle w centrum miasta, i przeprowadzeniu z nimi wywiadów w oparciu o przeprowadzony jednocześnie test. Możliwe są tu różne techniki zbierania informacji – wywiady osobiste wypełniane na papierze (PAPI), wywiady osobiste z zapisem odpowiedzi online, ankiety samodzielnie wypełniane przez respondentów.