Oferujemy pełny zestaw badań marketingowych dla potrzeb przedsiębiorstw operujących na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. W trakcie już ponad dwudziestoletniej działalności firmy wykonywaliśmy badania dla przedsiębiorstw działających we wszystkich niemalże branżach gospodarki. Zdobyte doświadczenie umożliwia nam nie tylko wykonywanie zaawansowanych projektów badawczych, ale i oferowanie naszym Klientom skutecznego konsultingu.

 

CEM dysponuje zestawem specjalnych metod badań marketingowych o nazwie Better Insight Strategy®, które umożliwiają tworzenie systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

 

Współpracując z wieloma renomowanymi firmami zagranicznym wykonujemy i koordynujemy badania na terenie wielu krajów Europy.

 

Nasza firma od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w tworzeniu i określeniu standardów badań społecznych i marketingowych na polskim rynku. Wyrazem tego jest fakt, że jesteśmy jednym z członków założycieli Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, organizacji mającej na celu stać na straży badawczych standardów etycznych na rynku krajowym zrzeszającej obecnie w swoim gronie największe polskie firmy badawcze.

 

Jesteśmy również jednym z inicjatorów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który szczegółowo określa zasady pracy terenowej w celu maksymalizacji jakości danych dostarczanych naszym Klientom. Oprócz stosowanych przez nas procedur i wymagań PKJPA wypracowaliśmy sobie własne standardy kontroli jakości, mające niebagatelny wpływ na wysoki poziom zaufania, którym obdarzają nas nasi Klienci.