Instytut CEM działa na rynku od 1990 r. Został założony przez profesora Jana Jerschinę i grono jego współpracowników z Uniwersytetu Jagiellońskego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez lata działania współpracowaliśmy z dziesiątkami organizacji badawczych i przedsiębiorstw z Europy i Ameryki Północnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy prowadzić nowoczesne badania na najwyższym poziomie.


Oferujemy pełny zakres badań marketingowych i badań opinii publicznej. Ponadto dysponujemy zestawem specjalnych metod badań marketingowych o nazwie Better Insight Strategy®, które umożliwiają tworzenie systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwach i instytucjach.

 

Elżbieta Lesińska, prezeska zarządu, jest członkinią ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku).

 

Działamy w skali ogólnopolskiej a także organizujemy badania międzynarodowe w krajach Środkowej i Wschodniej Europy.

 

Dysponujemy systemem CATI (komputerowy system wspierania wywiadów telefonicznych) oraz CAWI (system do badań internetowych).

 

Ściśle kontrolujemy jakość danych: w przypadku badań telefonicznych zapewniamy stały nadzór nad prowadzonymi wywiadami. W przypadku wywiadów osobistych w kontrolujemy jakość za pomocą sprawdzających wywiadów telefonicznych lub stosując bezpośredni nadzór w terenie.