[02-12-2015] Było nam niezwykle miło móc zostać partnerem konferencji pt. "60 lat prasoznawstwa w Polsce" zorganizowanej przez Ośrodek Badań Prasoznawczych oraz Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 listopada 2015 r.