Przestrzegamy standardów jakościowych i etycznych wyznaczonych przez ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Założyciel CEMu, prof. Jan Jerschina był członkiem Stowarzyszenia ESOMAR przez wiele lat. Obecna prezes również jest członkinią ESOMAR.

 

ESOMAR Individual Membership Information

 

Należymy do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), która stawia sobie za cel stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w badaniach opinii i rynku. Od wielu lat poddajemy się audytowi OFBOR w zakresie standardów prowadzania badań telefonicznych i rok rocznie otrzymujemy Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w zakresie badań CATI przyznawany przez OFBOR.

 

 

pkjpa